سامانه ختم قرآن هیئت دانشجویی خادمان مهدی(عج)
شما می توانید با ثبت اطلاعات خود و درخواست تعداد صفحات قرآن کریم در این طرح قرآنی مشارکت کنید
این سامانه بر اساس قرآن کریم با خط عثمان طه پیاده سازی شده است

web