چله مهدوی

چله های مهدوی

  • تعداد ختم صلوات روزانه جهت شرکت در چله مهدوی را وارد نمایید
  • در صورتی که چله ای به جز موارد پیشنهاد شده در نظر دارید بیان بفرمایید
  • لطفا نظر خود را در مورد برگزاری چنین چله هایی را بیان بفرمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .