اخلاق وجه مشترک بین تمام انسانها

اخلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه وجه مشترک ...

اخلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه وجه مشترک بین تمام انسانها اخلاق است. اما با وجود این اهمیت ویژه متاسفانه کمترین شباهت ما به رسول خدا، اخلاق نبوی است.
علامه طباطبایی انسان را به سه قسمت تقسیم میکند:
۱٫ رفتار و بدن
۲٫ اخلاق و عواطف
۳٫ عقل و معارف
تمام آموزش های انبیاء شامل این سه قسمت میشود. دین نیز سه حوزه دارد از این جهت که باید این سه قسمت انسان را پوشش دهد. نکته اینجاست که اخلاق واسطه ای بین رفتار و عقل است. اخلاق همچون پلی است که معارف انسان را به حیطه عمل میکشاند. با توجه به این نکته پر واضح است که اخلاق دارای چه اهمیت والایی است و باید تقویت شود.
باید توجه داشت که اگر پیامبر در کار تبلیغ دین بین اعراب موفق بود این اخلاق نبوی بود که شاه کلید موفقیت ایشان بود. این اشتباه است که انسان فکر کند اعراب بخاطر معجزات پیامبر مسلمان شدند. تعداد کسانیکه با معجزه به پیامبر ایمان آوردند بسیار کم است.
لذا در ادامه به «اخلاق و سبک زندگی حسینی علیه السلام» خواهیم پرداخت.
یکی از مسائلی که أباعبدالله علیه السلام اهمیت ویژه ای به آن داده است، کرامت انسانی و انسانیت است. برای امام حسین علیه السلام انسان مهم است. وقتی فقیری نزد ایشان میآید حضرت میفرمایند پرده خانه کشیده شود که قیافه آن شخص فقیر را نبینند تا مبادا بعدها چشمشان به چشم او بیافتد و آن شخص شرمنده شود. سپس به این صورت هزار دینار به آن فرد میبخشد.
نمونه دیگر اهمیت حضرت به کرامت انسانی، وقتی است که فقیری به خانه حضرت أباعبدالله میاید و از ایشان درخواست کمک میکند و هنگامی که هزار دینار پول دریافت میکند همانجا در خانه حضرت پول ها را به زمین میریزد و شروع به امتحان کردن میکند. یکی از افراد داخل خانه به فقیر میگوید: مگر چیزی فروخته ای که پول ها را میشماری؟ فقیر در جواب میگوید: بله. آبرویم را فروخته ام. امام حسین علیه السلام تا این سخن فقیر را میشنوند دو هزار دینار دیگر به او میدهند و میفرمایند: هزار دینار به خاطر اینکه آبرویت را فروختی. هزار دینار هم بخاطر اینکه نزد ما آمدی و پیش کس دیگری نرفتی.
اما وقتی به زندگی خود نگاه میکنیم میفهمیم اگر به کسی کمک میکنیم ته دل خود دوست داریم حداقل آن شخص یادش بماند که ما چه خوبی ای در حق او کردیم. ولو اینکه دیگر بدهکار ما نباشد!
امام حسین علیه السلام در روایتی دیگر میفرمایند: اگر نیازمند شدی تنها پیش سه کس برو:
۱٫ فرد دیندار
۲٫ فرد جوانمرد
۳٫ فرد بزرگوار
مهمان، یکی از مهمترین مصادیقی است که باید کرامت انسانی آشکار شود. اکرام میهمان بسیار مهم است و باید توجه ویژه ای داشت چراکه این میزبان است که میتواند کرامت و شخصیت مهمان را حفظ کند نه اینکه با مهمان طوری رفتار شود که تو وقت ما را گرفته ای و هرچه زودتر بلند شو و برو!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *