shirzadian2

سخنرانی شب چهارم محرم۹۳

در بحث شب قبل گفتیم که تنها قوه ای که به حق کار دارد عقل است ودیگر هیچ قوایی کاری با حق و باطل ندارد وآیات متعددی آمده است که آسمان و زمین را با حق ساخته ایم، یعنی واقعیت عالم با حق است. خداوند هم فقط به حق دعوت می کند پس تنها موجودی […]

shirzadian2

سخنرانی شب سوم محرم ۹۳

در شب قبل گفتیم که جاهل کسی است که حیات انسانی ندارد و این فرد گاهی زندگی گیاهی دارد. یعنی نسبت به دیگران بی مسئولیت است و گاهی نسبت به خانواده و اطرافیان احساس مسئولیت م یکند که این تازه م یشود حیات حیوانی. البته اینجا کار خیلی مشکل است چون خانواده و جامعه و […]

shirzadian2

سخنرانی شب دوم محرم ۹۳

جهل ریشه همه بدی ها و مشکلات است و عکس آن عقل ریشه همهی خوبیهاست انسان ها سه گونه اند : ۱٫ انسان هایی که امکان تعقل کردن برایشان نیست و این قوا را ندارند. ۲٫ انسان هایی که امکان تعقل کردن برایشان هست ولی این کار را نمی‌کنند. ۳٫ انسان هایی که امکان تعقل […]

shirzadian2

سخنرانی شب اول محرم۹۳

در این یکی دو سال اخیر حوادث تازه ای در منطقه و ایران اتفاق افتاده است وگویی عالم به هم ریخته است وهرج ومرج شده بنده نمی خواهم طرح مشکل بکنم بلکه از باب مثال خدمتتون عرض می کنم برای اینکه درمان ویژه ای وجود دارد و دنبال آن بگردیم مثلا تکفیری ها وداعش ها […]