shirzadian2

برای پدرتان زیاد صدقه بدهید

بسم رب المهدی حب رابطه ای قلبی است  میان محبوب ومحب ، کافی است عطر وجود محبوب… کافی است حرارت نفسش… به وجود محبوب برسد. آن وقت است که جاری می شود در قلبشان یک نور… یک عطر… یک هوا… آن روز صبح بعد از نماز ؛ قبل از اینکه سپیده بزند حتی قبل از […]

shirzadian2

باران میان گریه های شبانه ات

باران میان گریه های شبانه ات از درد و نا له های با بهانه ات.. از رنج روزگارو.. از درد انتظارو .. از بس که دیده است  خنده های  پر از طعنه را از بس شنید ه است قصه های پر ازغصه را.. می گرید و گریه اش بی بهانه نیست ..  می  گریدو می […]

shirzadian2

گامهای بی صدا

روزی از روزگاران می گذشتم از میان کوچه ای که چشمهایی یاردل را دیده بودند لحظه لحظه روزوشب را می دویدم تا بجویم رد پایش خانه خانه بادوپای خسته درمانده ی خویش می رسیدم آه یارم را ندیدم عابران را می شنیدم دردشان را مینوشتند در میان برگهای آن درخت مدعی که شاخه هایش گاه […]

shirzadian2

تولد خورشید

به چشمانم  گفتم نگاه عاشق باید بارانی باشد چشمانم گریستند… از صدای قطره های اشک نگاهم صدایی آرام زمزمه می شد. ابرهای چشمهایت کجایین تاما بارانی شویم?! به چشمانم گفتم چشمان عاشق باید آسمانش آبی  باشد اشکها با ز فریا د زدندو گفتند آبی آسمان چشمانت را می خواهی!دودهای کثیف شهرآبی آسمان نگاهت را دزدیده..!! […]

shirzadian2

سخنرانی شب ششم محرم ۹۳

در شب قبل سه عامل برای تقویت عقل ذکر شد. ۱ـ تواضع در برابر حق ۲ـ تسلط بر قوا ۳ـ استماع استماع یعنی به گونه ای به حرف دیگران توجه کند که انگار می خواهد تمام حرف را بفهمد. و به تمام جزئیاتش توجه کند. همچنین درباره سختی های استماع گفتیم. استماع کار بسیار سختی […]

shirzadian2

سخنرانی شب چهارم محرم۹۳

در بحث شب قبل گفتیم که تنها قوه ای که به حق کار دارد عقل است ودیگر هیچ قوایی کاری با حق و باطل ندارد وآیات متعددی آمده است که آسمان و زمین را با حق ساخته ایم، یعنی واقعیت عالم با حق است. خداوند هم فقط به حق دعوت می کند پس تنها موجودی […]