آخرین اخبار
برگزاری دوره های تخصصی

فراوانی منابع دست چندم و ترجمه ای و ناکافی و حضور اساتیدی که به طور کامل و یا نسبی به گفتمان سکولار غرب تعهد دارند، همچنین گرایشهای پوزیتویستی و لیبرالیستی در عرصه های علمی و فرهنگی باعث شده تا همواره دانشجویان نخبه که دغدغه های فرهنگی و تاریخی خاصی دارند به مطالعات جنبی تمایل پیدا […]

سخنرانی شب ششم محرم ۹۳

در شب قبل سه عامل برای تقویت عقل ذکر شد. ۱ـ تواضع در برابر حق ۲ـ تسلط بر قوا ۳ـ استماع استماع یعنی به گونه ای به حرف دیگران توجه کند که انگار می خواهد تمام حرف را بفهمد. و به تمام جزئیاتش توجه کند. همچنین درباره سختی های استماع گفتیم. استماع کار بسیار سختی […]

متن سخنرانی شب چهارم محرم۹۳

در بحث شب قبل گفتیم که تنها قوه ای که به حق کار دارد عقل است ودیگر هیچ قوایی کاری با حق و باطل ندارد وآیات متعددی آمده است که آسمان و زمین را با حق ساخته ایم، یعنی واقعیت عالم با حق است. خداوند هم فقط به حق دعوت می کند پس تنها موجودی […]

متن سخنرانی شب سوم محرم۹۳

در شب قبل گفتیم که جاهل کسی است که حیات انسانی ندارد و این فرد گاهی زندگی گیاهی دارد. یعنی نسبت به دیگران بی مسئولیت است و گاهی نسبت به خانواده و اطرافیان احساس مسئولیت م یکند که این تازه م یشود حیات حیوانی. البته اینجا کار خیلی مشکل است چون خانواده و جامعه و […]

متن سخنرانی شب دوم محرم ۹۳

جهل ریشه همه بدی ها و مشکلات است و عکس آن عقل ریشه همهی خوبیهاست انسان ها سه گونه اند : ۱٫ انسان هایی که امکان تعقل کردن برایشان نیست و این قوا را ندارند. ۲٫ انسان هایی که امکان تعقل کردن برایشان هست ولی این کار را نمی‌کنند. ۳٫ انسان هایی که امکان تعقل […]

متن سخنرانی شب اول محرم۹۳

در این یکی دو سال اخیر حوادث تازه ای در منطقه و ایران اتفاق افتاده است وگویی عالم به هم ریخته است وهرج ومرج شده بنده نمی خواهم طرح مشکل بکنم بلکه از باب مثال خدمتتون عرض می کنم برای اینکه درمان ویژه ای وجود دارد و دنبال آن بگردیم مثلا تکفیری ها وداعش ها […]

تبلیغات